Translations:ViewPLUS Component Manager/4/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Yeni Bileşen eklemek içim "Yeni Bileşen Ekle" seçilerek, eklenmek istenilen görsel veya görseller seçilir. Görseller (.png,.jipeg,.gif,.svg) formatlarında olabilir.