Translations:ViewPLUS Component Manager/2/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • ViewPLUS Araçlar menusu üzerinden başlatıldığında, ilgili projeye ait bileşen klasörü içerisindeki bileşenler gösterilir.