Translations:ViewPLUS Client/7/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

İstemci üzerinde gösterilen içerik; kullanıcının, sayfaların ve tanımlı etiketlerin erişim yetkilerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kullanıcının erişim yetkisi olmayan sayfalar “sayfa seçici” de gösterilmez ya da bu sayfalara doğru olan bağlantılar çalışmaz. Eğer sayfadaki bir görsel öğe, kullanıcının erişim yetkisi olmayan bir etiket içeriyorsa kullanıcının bu öğeyi izlemesi veya kontrolü engellenir.