Translations:ViewPLUS Client/4/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

İstemci ekranının sol tarafında yer alan “sayfa seçici” de, editörde “SCADA Sekmesi” olarak tanımlanan sayfalar için kısayollar gösterilir. Burada gösterilen kısayolların görünümü ve sırası editör üzerinde ayarlanabilir. Bu kısayollar yanında alarm paneli ve web görünüm paneli kısayolları bulunur.