Translations:ViewPLUS/97/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Sorgu  : Veritabanında çalıştırılacak olan sorgu ifadesidir. Bu etiket sorgudan dönen ilk satırın alınmasını sağlar. Bu ilk satır için dönen değerler sırasıyla :{${32}, ${33} , ${34}, ${35},....}: formatı içinde tanımlanan etiketlere yazılır.