Translations:ViewPLUS/86/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Çerçeve Zaman Aşımı: Makronun çalıştırılma sıklığını ifade eden milisaniye cinsinden süredir.