Translations:ViewPLUS/74/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • W  : ACK(onay mesajı) gönderme sıklığı(W adet paketten sonra ACK gönderilir)
  • K  : Maksimum izin verilen ACK alınmamış paket sayısı
  • T1  : ASDU paketi için ACK zamanaşımı süresi
  • T2  : Bu süre sonunda hala yeni data gönderilmeyecekse ACK gönderilir
  • T3  : Test frame için zamanaşımı süresi
  • General Interrogation : GI mesajı gönderme sıklığı
  • Clock Synchronisation : CS mesajı gönderme sıklığı
  • Timezone GMT : Sunucu bilgisayarın timezone bildgisi