Translations:ViewPLUS/70/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Fonksiyon Kodu  : Bağlanmak istediğiniz cihazın IP adresi
  • Cihaz Adresi  : Modbus protokolü cihaz adresi
  • Değişken Adresi  : Modbus değişken adresi
  • Değişken Boyutu  : Tanımlanan adresteki değişkenin boyutu
  • Değişken Tipi  : Tanımlanan adresteki değişkenin tipi