Translations:ViewPLUS/7/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

ViewPLUS, Mikrodev tarafından geliştirilen SCADA uygulamasıdır. ViewPLUS geliştirilirken stabilite, kullanım kolaylığı ve görsellik prensipleri ön planda tutulmuştur. ViewPLUS ile sahada bulunan her türlü otomasyon biriminin görsel olarak takip, kontrol ve değerlendirilmesi sağlanabilir.