Translations:ViewPLUS/67/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Çerçeve Zaman Aşımı  : Modbus sorgusuna yanıt geldikten sonra bir sonraki sorgunun yapılması için beklenecek milisaniye cinsinden süredir