Translations:ViewPLUS/66/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Bağlantı Zaman Aşımı  : Cihaza bağlanma talebi gönderildikten sonra yeni bir bağlantı denemesi yapılacağı ana kadar beklenecek olan milisaniye cinsinden süredir. Tipik olarak GPRS veya 3G şebekelerinde bu süre TCP ye göre biraz daha uzun olabilir.