Translations:ViewPLUS/65/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Yanıt Zaman Aşımı  : Herbir modbus sorgusundan sonra Modbus Slave cihazın yanıt vermesi için beklenecek milisaniye cinsinden süredir. Bu süre içerisinde slave cihazdan yanıt gelmezse yeni bir sorgu gönderilir.