Translations:ViewPLUS/60/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Sahadaki cihazlarla TCP üzerinden modbus protokolü kullanarak haberleşmek için yeni bir Modbus Kanalı oluşturmalısınız.