Translations:ViewPLUS/58/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Yeni bir kanal oluşturmak için “Etiket Kanal Editörü” sekmesi açılarak, herhangi bir kanal üzerine sağ fare butonuna basılır ve açılan menüden “Yeni Kanal” seçilir.