Translations:ViewPLUS/51/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • "Finish" butonuna basılarak yeni proje oluşturulmuş olur. Yeni oluşturduğunuz proje 2 adet dosyadan oluşur. Bunlardan ilki proje yapılandırma parametrelerinin saklandığı “scapro” uzantılı dosyadır. Bu dosya üzerinde herhangi bir değişiklik yapmanıza genelde ihtiyaç yoktur. Otomatik oluşturulan diğer dosya ise “intro.sca” ismindeki dosyadır. SCADA sisteminde kullanacağınız ana ekranı bu sayfa üzerinde tasarlayabilirsiniz.