Translations:ViewPLUS/508/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Etiketlere ve sayfalara 128 farklı erişim yetkisi tanılama
  • Kullanıcılara 128 farklı grup üyeliği atayabilme
  • İşletim sistemi ile entegre güvenlik
  • Haberleşmede katman 7 protokollerinin TLS/SSL versiyonları
  • Yetkilendirme mekanizmasında düz metin şifreler yerine salt eklenmiş SHA256 özetler kullanır