Translations:ViewPLUS/454/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Mikrodev SCADA sunucusu intranet ya da internet üzerinden saha cihazlarına bağlanarak bu cihazların gerçek zamanlı izleme ve kontrolünü sağlar. Topladığı verileri etiket, olay ve alarm veri tabanına kaydeder. Aynı zamanda hazırlanmış olan SCADA projesini kullanarak internet üzerinden sunucuya bağlanan kullanıcıların sahadaki cihazları izlemesini ve kontrol etmesini sağlar. ViewPLUS ile tasarlanan ağ ve donanım topolojisine göre çok farklı kombinasyonlar oluşturulabilmekle beraber, temel olarak aşağıdaki şekilde gösterilen mimari kullanılabilir.