Translations:ViewPLUS/372/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

[v1=$4e0]

[IF,v1,3]
[$4=$6+0]
[E]
[v0=$4>$2]
[IF,v0,3]
[$2=$4+0]
[E]
[$4=$2+0]
[E]

Bu makro 3 ana bölümden oluşmakta. 1 ile numaralandırılmış satırlar, sunucu ilk kez çalıştığında vertabanından son loglanmış değeri okur. 2 numaralı satırlar ise eğer sahadan okunan değer herhangi bir sebeple son loglanan değerden küçükse, bu durumu tespit ederek sahadaki cihaz üzerindeki değeri olması gereken değere set eder. 3 numaralı satırlar ise makronun sürekli olarak kontrol etiketini guncellediği kısımdır.