Translations:ViewPLUS/370/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Eklemiş olduğumuz "CounterTag_latest" etiketi içerisine loglanan en güncel değeri almak için etiket ayarlarında şu sorguyu kullanacağız:

select dataval from logs.lct_table where tag_id=2 Bu sorgu etiket ID si "2 " olan "CounterTag" etketinin loglanan son değerini okumayı sağlayacaktır