Translations:ViewPLUS/366/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Zamanlayıcıyı onayladığınızda, yedek sunucu ana sunucudaki proje ile her 10 dakikada bir kendini senkronlayacaktır.