Translations:ViewPLUS/358/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • SVN senkronizasyonunu tetikleyecek bir batch script oluşturuyoruz. Bu örnekte dosyanın adı updateSvn.bat . Dosyanın içeriğini kendi sisteminizdeki dosya yollarına göre değiştirerek şu şekilde oluşturun: