Translations:ViewPLUS/357/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Proje dosyalarının daha önce anlatıldığı gibi SVN versiyon kontrol sunucusu üzerinde bulunduğunu varsayarak otomatik senkronizasyonu şu şekilde sağlayabilirsiniz