Translations:ViewPLUS/356/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Yedek sunucu çalışmaya başladığında, sunucu proje klasöründeki dosyaları kullanacaktır. Dolayısıyla bu dosyaların ana sunucudaki dosyalar ile senkron olmaması durumunda projenin eski bir versiyonu istemcilere gönderilecektir. Bu durumun oluşmaması için bir senkronizasyon mekanizması kurulmalıdır.