Translations:ViewPLUS/353/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Örnekte birincil sunucu(PRIMARY) nun IP adresi "192.168.2.201" şeklinde sabit bir IP dir. Kurulacak sistemdeki birincil sunucunun IP adresi bu şekilde bir statik IP olmalıdır, DHCP sunucusundan IP alınmamalıdır. PrimaryPORT' ta ayarlanan port numarası güvenlik isterlerine göre farklı ayarlanabilir. Bu durumda her 2 konfigürasyon dosyasında da değişiklik yapılarak doğru port numarası girilmelidir.