Translations:ViewPLUS/352/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

ServerMode: Yedekli çalışma modunu belirler. Bu değer PRIMARY ya da BACKUP olabilir. Bu mod BACKUP olarak ayarlandığında, sunucu PRIMARY sunucu ile haberleşerek redundant bir yapı oluştururlar. PrimaryIP: BACKUP moddaki sunucunun bağlanacağı PRIMARY sunucu IP adresi bu alana yazılır. PrimaryPORT: BACKUP moddaki sunucunun bağlanacağı PRIMARY sunucunun port numarasıbu alana yazılır. Timeout: PRIMARY sunucunun ne kadar sürelik bir devredışı kalma durumunda BACKUP sunucunun aktif olacağını belirleyen saniye cinsinden değerdir.