Translations:ViewPLUS/347/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • ViewPLUS bu modda çalışırken, her 2 sunucu da(PRIMARY, BACKUP) ağ üzerinden proje veritabanına ulaşabilir olmalıdır.
  • Aynı zamanda sunucu bilgisayarlarında proje dosyaları bulunmalı ve bunlar güncel(birbiri ile aynı) olmalıdır. Bu senkronizasyonu sağlamak için SVN gibi bir versiyon kontrol aracı kullanılabilir ya da dosyalar elle taşınabilir.
  • Yedek ve ana sunucunun haberleşebilmesi için ana sunucu bilgisayardaki 51313 nolu portun açık olması gerekmektedir. Güvenlik duvarı ayarlarında bu porta izin verilmiş olduğuna emin olunuz.
  • Sonraki aşamada birincil sunucu(PRIMARY) ve yedek sunucu(BACKUP) üzerindeki ScadaServer.ini dosyalarında şu konfigürasyon ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir: