Translations:ViewPLUS/336/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Proje dosyalarını farklı bilgisayarlarda senkron olarak saklayabilmek, çakışmaları önlemek ve geçmişe yönelik proje versiyonlarını yedeklemek için SVN gibi bir versiyon kontrol aracı kullanılabilir. ViewPLUS entegre olarak SVN ile uyumludur.