Translations:ViewPLUS/334/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Birden çok kullanıcının aynı proje üzerinde çalışabilmesi de mümkündür. ViewPLUS projesi daha önce anlatıldığı gibi 2 temel bileşenden oluşur. Proje dosyaları ve veritabanı. Proje dosyalarının faklı kullanıcılar arasında senkronlanabilmesi için bir versiyon kontrol uygulaması(SVN, Clearcase, Git... gibi) na ihtiyaç vardır. Proje veritabanı ise, merkezi bir sunucu üzerinde tutulur ve kullanıcılar projelerini bu veritabanını kullanacak şekilde konfigüre ederlerse, senkronizasyon sağlanır.