Translations:ViewPLUS/317/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Bu makro “sunucu makro” ları ile aynı formatta yazılır. Ancak bu makrolar içinde sadece o nesnede tanımlı etiketler kullanılabilir