Translations:ViewPLUS/296/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

b: büyüktür kontrolü. İlk operand ikinciden büyükse sonuç “1” döner, değilse “0” döner.