Translations:ViewPLUS/282/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Editör üzerinde ise her bir nesne için ayrı makrolar yazmak mümkündür. Bu makrolar ise o nesneye ait gösterim ve davranışları etkiler ve sadece ilgili nesneyi kullanıcı izlerken çalıştırılırlar.