Translations:ViewPLUS/278/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

[REDUNDANCY]> Timeout: PRIMARY sunucunun ne kadar sürelik bir devredışı kalma durumunda BACKUP sunucunun aktif olacağını belirleyen saniye cinsinden değerdir.