Translations:ViewPLUS/277/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

[REDUNDANCY]> PrimaryPORT: BACKUP moddaki sunucunun bağlanacağı PRIMARY sunucunun port numarasıbu alana yazılır.