Translations:ViewPLUS/275/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

[REDUNDANCY]> ServerMode: Yedekli çalışma modunu belirler. Bu değer PRIMARY ya da BACKUP olabilir. Bu mod backup olarak ayarlandığında, sunucu PRIMARY sunucu ile haberleşerek redundant bir yaı oluştururlar.