Translations:ViewPLUS/259/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
Windows sistemlerde şu klasör içinde bulunur:
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Mikrodev\ScadaServer\<proje adı>
Sunucuya ait detaylı logların bulunduğu dosyadır