Translations:ViewPLUS/256/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
-database     Proje veritabanının adı(proje ile aynı isimdedir)
-user       Veritabanı kullanıcı adı
-password     Veritabanı kullanıcı şifresi
-server      Veritabanı ip adresi
-port       Veritabanı bağlantı portu
-tnsname      Oracle veritabanları için tns adı
-format      Rapor çıktı Formatı. Olası değerler html,csv,xlsx,xml dir
-query       Raporlayıcıda kaydedilmiş olan filtrenin adı. Bu parametre raporlama komutu için gereklidir. Verilmezse bir rapor üretimez; raporlayıcı arayüzü açılır
-output      Çıktının oluşturulacağı doayanın yolu ve adı