Translations:ViewPLUS/254/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Oluşturulan filtrelerin raporlayıcı komut satırı üzerinden çağrılarak istenilen formatta rapor çıktısı oluşturmak mümkündür. Bunun için raporlama uygulamasına gerekli komutsatırı parametrelerini vermek yeterlidir. Bu özellik kullanılarak, Windows işletim sisteminin "Görev Zamanlayıcısı" üzerinden belli zaman aralıklarında otomatik raporlar oluşturmak mümkündür.