Translations:ViewPLUS/245/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

İstemci yazılımı; uç kullanıcıların SCADA sunucusuna internet ya da intranet üzerinden bağlanarak, hazırlanan projeyi izlemelerini ve kontrol edebilmelerini sağlar.