Translations:ViewPLUS/24/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Tanımlanmış tüm etiketler için alarm tanımlama imkanı
  • Alarmlar 256 farklı kritiklik seviyesi tanımlayabilme
  • Aktive alarmları ve alarm geçmişini izleme imkanı
  • Tarih ve önem sırasına göre alarm izleme imkanı
  • Alarm listesinden çıktı alma imkanı: Excel,printer,pdf