Translations:ViewPLUS/234/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Etiket izleme ekranındaki anlık değerler üzerinde etiketId, etiket adı, kanal adı, cihaz adresi gibi parametrelere göre filtreleme yapılabilir.