Translations:ViewPLUS/226/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Sunucu yazılımının çalıştırılabilmesi için bir proje ile ilişkilendirilmesi gerekir. Editör menüsünden çalıştırıldığında, halihazırda açık olan proje sunucu tarafından kullanılır. Sunucuyu editörden bağımsız olarak çalıştırmak için “Editör > Araçlar >Sunucu Dosyalarını Oluştur” seçilerek bir klasör belirtilir ve sunucu dosyaları bu klasöre kopyalanır. “ServerEngine” programcığı sunucuyu başlatmak için kullanılır. “ServerEngine” programcığı, varsayılan davranış olarak kendisiyle aynı klasörde “Project” isminde bir klasör arar.