Translations:ViewPLUS/224/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

•Component Name =Bileşenin ismi girilir. •Componet Category =Bileşenin olmasını istediğimiz katagori ismi yazılır.Birden fazla bileşenin aynı katagori altında olması istenirse aynı işlemler tekrarlanır, önemli olan kategori isminin aynı olmasıdır aksi taktirde bileşen farklı bir katagoriye eklenir. •Use First image's size =Bu komut eklenen nesnenin orjinal boyutlarında ayarlanması için kullanılır. Verilere göre değişmesini istediğimiz nesneleri eklerken ilk sıradaki resmin boyutlarına göre diğerlerinide boyutlandırır.