Translations:ViewPLUS/220/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

•ViewPLUS Araçlar menusu üzerinden başlatıldığında, ilgili projeye ait bileşen klasörü içerisindeki bileşenler gösterilir.