Translations:ViewPLUS/219/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Bileşen Yöneticisi[edit source]

Yeni görsel bileşenler ve animasyonlar eklemek için "comx" bileşen dosyaları oluşturmanız gerekmektedir. Bunun için "Bileşen Yöneticisi" ni kullanabilirsiniz.