Translations:ViewPLUS/214/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
 • Resim Index Etiketi: Bileşenin anlık olarak gösterilecek resim indeksini gösterir. Hangi indekste hangi resmin bulunacağı "Bileşen Yöneticisi" nden değiştirilebilir veya "Diğer Sekmesi"nde "resimler" in altında görülebilir.
 • Yazı Etiketi :Burada seçilen etiketin değeri, "Yazı İçeriği" nde belirlenen formata göre bileşen üzerinde gösterilir.
 • X Konumu : Bileşenin ekrandaki yatay pozisyon koordinatı bu parametreden alınır. Sayfanın sol üst köşesi (0,0) koordinatıdır. Sağa doğru gidildikçe X değeri artar.
 • Y Konumu : Bileşenin ekrandaki dikey pozisyon koordinatı bu parametreden alınır. Sayfanın sol üst köşesi (0,0) koordinatıdır. Aşağı doğru gidildikçe Y değeri artar.
 • Genişlik : Bileşenin genişlik değeri bu etiketten okunur.
 • Yükseklik : Bileşenin yükseklik değeri bu etiketten okunur.
 • Döndürme Açısı : Bileşenin X ekseni le yaptığı rotasyon açısıdır. Derece cinsinden değer alır.
 • Metin rengi : Bileşen üzerinde gösterilecek olan metnin rengi bu parametreden alınır.*
 • Maske rengi : Bileşen üzerinde uygulanacak olan maskenin rengi bu parametreden alınır.*
 • *#112233 şeklinde tanımlanan RGB renk değerinin "112233" şeklindeki hex değerinin, tamsayı karşılığı şeklinde değer alınır .Örnek hex renk değerlerini buradan görebilirsiniz. Seçtiğiniz renk değerini tamsayıya çevirmek için buraya bakabilirsiniz.
 • Maske Saydamlığı: Gösterilecek olan maskenin saydamlık değeri için 0-255 arası bir değer bu etiketten alınır.
 • Özel Etiketler: Burada seçeceğiniz 7 adet etiket makrolarda kullanılabilir.