Translations:ViewPLUS/210/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Bu panelden seçilen etiketlerden okunan değerler, karşısındaki parametreyi sahadan okunan değerlere göre devamlı olarak günceller.