Translations:ViewPLUS/208/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
 • Hedef Olay Etiketi: "Olay Aksiyonu" nun hedefi olan etiketi tanımlar
 • Olay Tipi : Olayın hangi durumda tetikleneceğini belirleyen parametredir.
  • FareTuşunaBasıldı: Sol fare tuşuna basılma olayı
  • FareTuşuBırakıldı: Sol fare tuşu bırakılma olayı
  • TuşBasıldı: Klavye tuşu basma olayı
 • Olay Aksiyonu: "Olay Tipi" tetiklendiğinde çalıştırılacak olan fonksiyon seçilir
  • ATA : "Hedef Olay Etiketi" nin değerini "1" yapar.
  • TEMİZLE : "Hedef Olay Etiketi" nin değerini "0" yapar.
  • DEĞİŞTİR : "Hedef Olay Etiketi" nin değerini "1" ise "0", "0" ise "1" yapar.
  • DEĞERİYÜKLE: Bu fonksiyon seçilirse, kullanıcılar istemci yazılımda bu bileşene fare ile sağ tıklayarak “Hedef OlayEtiketi” nin değerini değiştirebilecekleri bir diyalog sayfası çıkar.
  • SONRAKİSAYFA
  • ÖNCEKİSAYFA
  • SAYFAYAGİT : "Sayfaya Git" de seçilmiş olan sayfa ekranda açılır.