Translations:ViewPLUS/206/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Yazı Stilsayfası: Gösterilecek olan "Yazı İçeriği" için stilsayfası tanımlayarak, yazı fontu, boyutu ve rengi gibi görünüm ayarlarını yapabilirsiniz. Burada bazı örnekler bulabilirsiniz.
  • Sayfaya Git: "Olay Aksiyonu" parametresi "SAYFAYAGİT" olarak tanımlanmışsa, burada tanımlanmış olan sayfa bileşen üzerine basıldığında istemci ekranında açılır.
  • Metin Genişliği: Bileşen üzerinde gösterilecek olan metnin maksimum genişlik değeridir.