Translations:ViewPLUS/201/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Yazı X Ofseti: "Yazı Etiketi" tanımlanmışsa ve "Yazı İçeriği" girilmişse, bu parametre gösterilecek olan metin için yatay bir ofset tanımlar.
  • Yazı Y Ofseti: "Yazı Etiketi" tanımlanmışsa ve "Yazı İçeriği" girilmişse, bu parametre gösterilecek olan metin için dikey bir ofset tanımlar.
  • Yazı İçeriği: "Yazı Etiketi" tanımlanmışsa, buraya girilmiş olan "formatlanmış" metin, bileşen üzerine yazdırılır. Girilecek metin "printf metin formatı"nda olmalıdır. Formatlama için aşağıdaki örnekler kullanılabilir: