Translations:ViewPLUS/199/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Geometri: Bileşenin ekrandaki konumu, boyutu ve rotasyon ayarları tam sayı değerler olarak girilir.